Onze historie

In 1712 bracht de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) voor het eerst koffie mee naar Nederland, naar Amsterdam. Deze 894 pond koffie was afkomstig van Java. Voordien was sporadisch koffie naar Nederland gekomen vanuit Arabië. Maar in het begin van de achttiende eeuw hadden Hollanders enige planten in Java ingevoerd. Andere producten die de schepen van de VOC naar Nederland brachten, waren thee, suiker, rijst, nootmuskaat, peper, gember, kruidnagel en katoen.

In deze achttiende eeuw was ‘s-Hertogenbosch een groeiende handelsplaats. Schepen kwamen vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Hier werden de goederen in karren overgeladen en verder getransporteerd in zuidelijke richting. Eén zo’n familie die zich hiermee bezighield waren de Van Lanschots. Deze koopmansfamilie had zich gespecialiseerd in de handel in koloniale waren, dus ook in koffie.

Naast handelaren vestigden zich in ‘s-Hertogenbosch ook branderijen voor de bewerking van koffie. Uit dezelfde achttiende eeuw dateren de koffiebranderijen De Drie Mollen (De Drije Swarte Mollen) en In de Palmboom, beide opgericht door de familie Sweens. In de negentiende eeuw kwam daar nog de koffiebranderij van De Gruyter bij.

Eén van de drie koffiebranderijen van de familie Sweens werd gevestigd in de Hinthamerstraat (thans nummer 192), in het huis dat reeds in 1560 bekend stond onder de naam De Drie Mollen. Hoe dit huis aan deze naam is gekomen, is niet bekend; de Middeleeuwse mens gebruikte wel meer fantasienamen om zijn eigen pand bekendheid te geven. De huisnaam werd dus als firmanaam verkozen. Ook het naast het huis gelegen straatje heeft de naam (Achter de Mollen) aan de naam van het huis zelf ontleend.

Het pand van De Drie Mollen strekte zich uit van de Hinthamerstraat tot aan de daarachter gelegen Zuid-Willemsvaart. 

De Drie Mollen groeide zowel landelijke als internationaal uit tot een belangrijke speler. In 1981 werden door de Drie Mollen de Verenigde Levensmiddelenfabrieken VLF te Bolsward, een dochteronderneming van Niemeijer, overgenomen.

In 1982 werd de produktie van koffie en thee overgenomen van het Bossche levensmiddelenbedrijf Hamido (voorheen De Gruyter). De Drie Mollen bracht haar koffie- en theeprodukten en apparaten onder de merknamen Milhouse, Ribona, Smith’s Goudboon en Gala. Door acquisities en participatie van Private Equity partijen groeide het bedrijf uit tot een top 10 speler in Europa en werd daarin een grote private label producent. Drie Mollen produceerde ook onder eigen merknamen, waaronder het bekende Smit & Dorlas. Vanuit het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch werden 11 dochterbedrijven aangestuurd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zwitserland en Zweden.

In 2012 werd het bedrijf verkocht aan de United Coffee Group.

Onze codes, beleidslijnen en richtlijnen gaan verder dan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en vereisen van al onze werknemers dat zij het juiste doen. Omdat dit engagement de kern vormt van wie wij zijn, verwachten wij ook dat onze zakelijke partners zoals leveranciers, agenten, consultants en licentiehouders soortgelijke normen hanteren terwijl zij namens ons werken om het vertrouwen met al onze belanghebbenden in stand te houden.

Jan Niessen